ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดจ้างู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงินรอบบัญชี 2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/7/2563 17:17:39
WIN
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับเปลี่ยนผนังฉากกั้นห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะการสื่อสารมวลชน
9/7/2563 16:28:33
WIN
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ (ติดตั้งตาข่าย PP) อาคารบริหารและอาคารเรียนรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะการสื่อสารมวลชน
9/7/2563 16:28:29
AUC
ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ครั้งที่ 3
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะเภสัชศาสตร์
9/7/2563 15:33:53
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ถุงมือศัลยกรรมแบบไม่มีแป้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
9/7/2563 15:32:55
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือ Latex ปราศจากเชื้อไร้แป้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
9/7/2563 15:32:42
ANN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ตัดเย็บชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 โครงการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
9/7/2563 15:31:35
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง ประจำปี 2563 ตัดเย็บชุดเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
9/7/2563 15:31:28
ANN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เช่าเครื่องไตเทียมและระบบน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
9/7/2563 15:31:11
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง ประจำปี 2563 เช่าเครื่องไตเทียมและระบบน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
9/7/2563 15:30:59
WIN
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารสำคัญทางการศึกษา (Transcript)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักทะเบียนและประมวลผล
9/7/2563 14:47:05
SUM
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะวิจิตรศิลป์
9/7/2563 14:39:05
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักหญิง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/7/2563 14:27:45
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดจ้างปรับปรุงระบบข่ายสายโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/7/2563 14:27:22
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักหญิง 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/7/2563 14:26:37
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจอแสดงผลประชาสัมพันธ์แบบภายนอกอาคาร 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/7/2563 14:26:30
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อปั๊มสุญญากาศแบบรวม NEG - ION (Combination Pump) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/7/2563 14:26:24
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ จัดซื้อปั๊มสุญญากาศแบบรวม NEG - ION (NEG - ION Combination Pump)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/7/2563 14:26:19
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีควอนตัม
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/7/2563 14:26:15
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีควอนตัมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
9/7/2563 14:26:03
AUC
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้งาน
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะเกษตรศาสตร์
9/7/2563 14:15:13
AUC
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้งาน (รถยนต์ส่วนบุคคล)
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะเกษตรศาสตร์
9/7/2563 14:15:09
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารตู้ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
9/7/2563 14:15:06
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR) จัดซื้อรถยนต์โดยสารตู้ จำนวน 1 คัน
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
9/7/2563 14:15:02
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง รถยนต์โดยสารตู้ จำนวน 1 คัน
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
9/7/2563 14:14:57
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิจิตรศิลป์
9/7/2563 11:30:56
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) อิเล็กโทรดคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้ใหญ่ใช้แล้วทิ้ง (EKG electrode) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
9/7/2563 11:08:57
AWP
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3/2563 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะบริหารธุรกิจ
9/7/2563 9:08:21
SUM
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบ สขร.1 ) ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะบริหารธุรกิจ
9/7/2563 9:08:06
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 งานจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง 4 ที่นั่ง เพื่อใช้เป็นครภัณฑ์ประกอบศูนย์อาหาร จำนวน 250 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
8/7/2563 17:32:18
Now viewing : 1 of 692