ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
ANN
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะหนักด้วยเทคนิคอินดักทีฟ คัปเปิ้ลพลาสมา-ออปติคอลอิมัลชัน สเปกโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเภสัชศาสตร์
13/6/2567 17:54:00
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 การปรับปรุงห้องวิจัยและปฏิบัติการ Cyber Security for Manufacturing
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13/6/2567 16:38:51
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะเศรษฐศาสตร์
13/6/2567 16:24:51
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อที่นอน จำนวน 130 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
13/6/2567 16:12:29
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำหลังคาโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
13/6/2567 16:11:28
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมพื้นกันซึมดาดฟ้า ประจำอาคาร C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
13/6/2567 15:55:14
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องดนตรีชมรมพื้นบ้านล้านนา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
13/6/2567 15:54:42
ANN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเทคนิคการแพทย์
13/6/2567 15:14:00
PRI
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเทคนิคการแพทย์
13/6/2567 15:13:57
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
13/6/2567 15:13:54
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจักรยานออกกำลังกาย จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
13/6/2567 15:13:50
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
13/6/2567 15:13:46
ANN
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) และอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะการสื่อสารมวลชน
13/6/2567 14:58:40
PRI
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า อาคารปฎิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิทยาศาสตร์
13/6/2567 13:06:23
WIN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายของชิ้นส่วนรางทั้งระบบและสรุปข้อเสนอแนะข้อมูลทางเทคนิคสำหรับร่างมาตรฐาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
13/6/2567 13:06:03
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดนตรีอีสาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
13/6/2567 11:36:01
AUC
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมรื้อถอน
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
สำนักงานมหาวิทยาลัย
13/6/2567 11:11:28
PLN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานของระบบไมโครกริด และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12/6/2567 17:32:36
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณลานจอดรถ ถนนสายหลักสายรองและแนวรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
12/6/2567 15:42:35
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบ User Interface (UI) และ User Experience (UX) ระบบบริหารจัดการ (Back office) การเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
12/6/2567 15:35:53
WIN
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
12/6/2567 14:35:16
WIN
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง GeneXpert Dx System จำนวน 2 kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12/6/2567 12:06:32
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดจำลองระบบทางเดินอาหารและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเจน
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
12/6/2567 11:32:51
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
12/6/2567 11:03:36
WIN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิทยากรสำหรับการอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ หลักสูตร Six Thinking Hats พร้อมหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/6/2567 10:45:53
WIN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารดาหลา-ปทุมมา ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเกษตรศาสตร์
12/6/2567 10:26:30
WIN
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
12/6/2567 10:17:56
WIN
ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์
12/6/2567 9:22:31
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Dienogest 2 mg, tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
12/6/2567 8:53:29
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Cyanocobalamin (vitamin B12) 1 mg, coated-tablets จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
12/6/2567 8:53:27
Now viewing : 1 of 1686