ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
SUM
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบสขร.1) เรื่อง การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/2/2564 16:51:12
PRI
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โดยใช้ packed column ที่มีตัวดูดซับในคอลัมน์แยก
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/2/2564 14:51:00
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โดยใช้ packed column ที่มีตัวดูดซับในคอลัมน์แยก
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/2/2564 14:50:56
PRI
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลว (Solid-liquid Extractor; Solid Matter: 1-5 kg. Liquid Charge; 5-15 L.)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/2/2564 14:50:50
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลว (Solid-liquid Extractor; Solid Matter: 1-5 kg. Liquid Charge; 5-15 L.)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/2/2564 14:50:46
PRI
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment; Feed rate 0.1-4 L/HR)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/2/2564 14:50:38
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment; Feed rate 0.1-4 L/HR)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/2/2564 14:50:07
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิข้อมือพร้อมกล้องจับใบหน้า และจอแสดงผลแบบ Real - time จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/2/2564 13:36:24
PRI
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 เครื่อง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
25/2/2564 11:30:21
TOR
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตงาน งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 160 เครื่อง
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะพยาบาลศาสตร์
25/2/2564 11:30:18
ANN
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูงและระบบประมวลผลการฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ ทางการแพทย์และการพยาบาลพร้อมระบบภาพและเสียง
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
25/2/2564 11:30:13
PLN
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะพยาบาลศาสตร์
25/2/2564 11:30:08
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสุขภาพไร่ฟอร์ด ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/2/2564 11:10:13
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบอาคารสวัสดิการ ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร (แม่เหียะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/2/2564 11:10:05
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
25/2/2564 11:10:01
TOR
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ถุงเลือด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะแพทยศาสตร์
25/2/2564 10:52:37
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:57
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:51
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:46
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:42
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:36
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:32
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:31
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:30
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:28
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:25
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:22
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:18
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/2/2564 16:44:12
TOR
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศร่าง TOR สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
24/2/2564 16:18:36
Now viewing : 1 of 858