ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบและตรวจรอยการสึกหรอและการล้าของรางก่อนและหลังการซ่อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
28/5/2567 17:18:43
PLN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์
28/5/2567 17:18:40
PLN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์
28/5/2567 17:18:27
PLN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา วงเงิน 2,500,000 บาท
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
28/5/2567 15:45:57
WIN
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานจัดซื้อประกวดราคาจัดซื้อระบบรีดนมอัตโนมัติและระบบติดตามและบันทึกพฤติกรรมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
28/5/2567 15:32:14
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถพร้อมถนนรอบอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
28/5/2567 14:55:56
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Antivirus โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
28/5/2567 14:49:43
PRI
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาซื้อปั๊มสูบตะกอนเวียนกลับ (รีเทิร์นสลัด) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
28/5/2567 14:44:28
PRI
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และอุปกรณ์ประกอบ อาคารสถาบันฯ ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28/5/2567 14:43:53
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเช่าสนามฟุตบอล เพื่อการแข่งขันกีฬาบุคคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
28/5/2567 14:41:04
TOR
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อปั๊มสูบตะกอนเวียนกลับ (รีเทิร์นสลัด) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
28/5/2567 14:36:59
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 8. งานปรับปรุงหลังคาและรางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
28/5/2567 14:17:32
SUM
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะเภสัชศาสตร์
28/5/2567 14:00:48
AWP
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีระบบสเปคโตรมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะเภสัชศาสตร์
28/5/2567 13:36:01
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาสนุ๊กเกอร์ - บิลเลียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
28/5/2567 12:39:03
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
28/5/2567 12:38:25
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,0000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
27/5/2567 20:24:32
SUM
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2567
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
27/5/2567 20:24:26
PLN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัล
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะมนุษยศาสตร์
27/5/2567 16:51:16
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำ Cover Way ระหว่างอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/5/2567 16:39:03
WIN
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 224 เครื่องประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะการสื่อสารมวลชน
27/5/2567 16:21:30
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
27/5/2567 14:12:23
SUM
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 (สขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
27/5/2567 11:15:49
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
27/5/2567 10:42:51
PRI
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
27/5/2567 10:42:14
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
27/5/2567 8:53:59
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/5/2567 16:18:07
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/5/2567 16:17:55
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/5/2567 16:17:49
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
26/5/2567 16:17:42
Now viewing : 1 of 1674