ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
19 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566
SDGs:
15 17
13 ธันวาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10
SDGs:
1 2 3 8 9 13 15 17
21 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ SCMC และ EDRI CMU
SDGs:
3 6 7 9 11 12 13 15 17
17 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช.พบไม้ดอกกลิ่นหอม‘เหลืองปิยะรัตน์’ พืชชนิดใหม่ของโลกที่หายากในนราธิวาส
SDGs:
15 17
25 ตุลาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานสัมมนา The City Research and Development Symposium 2022
SDGs:
3 6 9 11 12 15 17
5 ตุลาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) Workshop”
SDGs:
1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 14 15 17
22 กันยายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เทคโนโลยีกำจัดมอด มช. คว้ารางวัลระดับประเทศ 7 Innovation Awards 2022
SDGs:
3 8 9 10 15 17
26 สิงหาคม 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากจะผลิตน้ำผึ้งแล้ว ผึ้งยังทำประโยชน์อะไรให้แก่มนุษย์อีกนะ?
SDGs:
1 8 9 10 11 12 15 17
24 สิงหาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
SDGs:
3 7 9 10 11 12 13 15 17
23 มิถุนายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
salahmade workshop
SDGs:
1 3 8 9 15 17
15 มิถุนายน 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

End of content

Now viewing : 1 of 2