ขอเชิญเที่ยวชมงานเทศกาลล้านนาสร้างสรรค์ Creative Lanna Festival 2023 ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2566
SDGs:
11
22 พฤศจิกายน 2566
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567
14 พฤศจิกายน 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศ รถไฟฟ้าและรถตู้ ขส.มช. งดให้บริการทุกเส้นทาง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
13 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566
3 พฤศจิกายน 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ปฏิทินการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
1 พฤศจิกายน 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 จำนวน 3,454 ที่นั่ง
SDGs:
4
31 ตุลาคม 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
19 ตุลาคม 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ขอรับอักษรลำดับขั้น I ภาคการศึกษาที่ 1/2566
11 ตุลาคม 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล

End of content

Now viewing : 1 of 32