ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

24 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (8-bidding)