ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออายุการใช้งานระบบจัดการวารสาร Scholar One สำหรับวารสาร ASR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/5/2566 16:06:33 น.