สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19/10/2564 14:40:07 น.