สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง Abbott Architech c4000 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/4/2567 19:02:02 น.