สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำยาสำหรับเครื่อง Abbott Architech c4000 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/4/2567 20:09:54 น.