ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างวางท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 110 มม. 90 มม. และ 63 มม. บริเวณศาลาอ่างแก้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/5/2566 16:41:09 น.