คณะบริหารธุรกิจ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 9. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21/9/2566 10:04:43 น.