ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำสู่อ่างเก็บน้ำ สถานีวิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/4/2567 14:42:54 น.