ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU BIOPOLIS) โดยวิธีคัดเลือก

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU BIOPOLIS) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23/3/2566 16:51:09 น.