สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะศึกษาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/4/2567 16:43:54 น.