สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน งานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน งานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ New Media Studio ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 19/10/2564 14:40:33 น.