ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 157. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ (Web Application Firewall) จำนวน 1 ระบบ

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29/9/2565 10:37:12 น.