ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประเภทสำหรับอ่านป้ายทะเบียน (LPR Camera) และกล้องวิเคราะห์ภาพแบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/4/2567 16:47:19 น.