ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 เครื่องแบบพนักงานฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายสนับสนุน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/5/2565 17:46:12 น.