ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปี 2567 จำนวน 6เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21/9/2566 21:11:08 น.