ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสถาบันภาษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันภาษา

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 7/8/2563 15:28:32 น.