ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำสู่อ่างเก็บน้ำ สถานีวิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/4/2567 14:42:45 น.