ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๒๔๙. เตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชั่นชั่งน้ําหนัก จํานวน ๕ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21/9/2566 11:27:58 น.
File