เปิดลงทะเบียนแล้ว "หลักสูตรอบรมระยะสั้น เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน"

2024年4月18日

经济学院

📢 เปิดลงทะเบียนแล้วววว ~ ✨
"หลักสูตรอบรมระยะสั้น เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน"💰⏳📈
จากทีมวิทยากรคุณภาพทั้งภายในและภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
📅 อบรมระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 17 ส.ค. 2567 (อบรมทุกวันเสาร์)
📚 อบรมจำนวน 15 วัน วันละ 3 ชั่วโมง พร้อมบริการอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ผู้เข้าอบรม 
🕐 เวลา 09.30 – 12.30 น. (เริ่มลงทะเบียนและรับอาหารว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
📍 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
.
💴 อัตราค่าลงทะเบียน
✅ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,500.- บาท
✅ บุคคลทั่วไป 3,000.- บาท
✅ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,500 บาท
หมายเหตุ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คนแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
.
📥 ลงทะเบียนและชำระเงิน :: https://cmu.to/RegFinEcon 📥
📎 กำหนดการอบรม :: https://cmu.to/FinEconProgram
**🏆มีใบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน**
.
💬 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 💬
✅ พื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาค
✅ การลงทุนแบบต่าง ๆ และ Workshop การลงทุนด้วยโปรแกรมจริง
✅ การบริหารองค์กรภายใต้ความเสี่ยง 
✅ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจสีเขียว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
.
✦ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ✦
💻 Facebook Fan page : https://www.facebook.com/academicservices.econcmu/
✉️ acadecservice.econ@gmail.com
📞 053-942235 (คุณน้ำฝน)

#ECONCMU #CMU  #อบรมระยะสั้น #เศรษฐศาสตร์การเงิน #การลงทุน  
#บริการวิชาการ  #วางแผนการเงิน #เคล็ดลับการเงิน