เปิดลงทะเบียนแล้ว "หลักสูตรอบรมระยะสั้น เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน"

18 April 2024

Faculty of Economics

?? เปิดลงทะเบียนแล้วววว ~ ?
"หลักสูตรอบรมระยะสั้น เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน"?????
จากทีมวิทยากรคุณภาพทั้งภายในและภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
?? อบรมระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 17 ส.ค. 2567 (อบรมทุกวันเสาร์)
?? อบรมจำนวน 15 วัน วันละ 3 ชั่วโมง พร้อมบริการอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ผู้เข้าอบรม 
?? เวลา 09.30 – 12.30 น. (เริ่มลงทะเบียนและรับอาหารว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
?? ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
.
?? อัตราค่าลงทะเบียน
? บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,500.- บาท
? บุคคลทั่วไป 3,000.- บาท
? นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,500 บาท
หมายเหตุ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คนแรกที่ลงทะเบียนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
.
?? ลงทะเบียนและชำระเงิน :: https://cmu.to/RegFinEcon ??
?? กำหนดการอบรม :: https://cmu.to/FinEconProgram
**??มีใบประกาศนีบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน**
.
?? สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ??
? พื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาค
? การลงทุนแบบต่าง ๆ และ Workshop การลงทุนด้วยโปรแกรมจริง
? การบริหารองค์กรภายใต้ความเสี่ยง 
? เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจสีเขียว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
.
? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ?
?? Facebook Fan page : https://www.facebook.com/academicservices.econcmu/
?? acadecservice.econ@gmail.com
?? 053-942235 (คุณน้ำฝน)

#ECONCMU #CMU  #อบรมระยะสั้น #เศรษฐศาสตร์การเงิน #การลงทุน  
#บริการวิชาการ  #วางแผนการเงิน #เคล็ดลับการเงิน