มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ HVAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/3/2566 16:05:53 น.