ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนโปรแกรมซอฟแวร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลของระบบทำความเย็น และข้อมูลอุปกรณ์ทดสอบพร้อมกับแปลงข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/4/2567 14:51:23 น.