ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด (IV set) พร้อมบริการวางเครื่องควบคุมอัตราการให้สารละลายทางหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 1 รายการ

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/5/2565 11:14:55 น.