ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวนทั้งสิ้น 75 รายการ

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะเกษตรศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/3/2566 14:55:44 น.