ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/5/2566 16:42:02 น.