ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างตรวจเช็คเครื่องทำน้ำเย็นและเปลี่ยนสารกรองน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/6/2566 16:36:04 น.