ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม 114 พร้อมติดตั้ง

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม 114 พร้อมติดตั้ง

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 21/9/2566 17:48:12 น.