ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 4. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบประมวลผลดิจิทัลขั้นสูง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9/6/2566 16:20:29 น.