ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนายกระดับกำลังคนทักษะสูงด้าน VFX สำหรับอุตสาหกรรมเกมและอนิเมชันระดับสากลด้วย Software Program Nuke และ Unreal Engine จำนวน 31 ชุด

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนายกระดับกำลังคนทักษะสูงด้าน VFX สำหรับอุตสาหกรรมเกมและอนิเมชันระดับสากลด้วย Software Program Nuke และ Unreal Engine จำนวน 31 ชุด

หน่วยงานที่เผยแพร่ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18/4/2567 15:44:25 น.