ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบแนวความเสียหายของรางที่หน้างาน (สายความลาดชันช่วงสายเหนือ ช่วงสถานีห้างฉัตร-ทาชมภู) รวมถึงการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์หน้างาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/6/2566 16:41:05 น.