ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันฯ อาคาร 3 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2566 17:43:54 น.