ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิจิตรศิลป์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23/3/2566 16:28:50 น.