รถไฟฟ้า เพิ่มจุดจอดใหม่! สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการลงหลังมอ! ประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ใหม่)

15 December 2022

Smart Campus Management Center : SCMC

รถไฟฟ้า เพิ่มจุดจอดใหม่! สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการลงหลังมอ!
ประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ใหม่)
.
โดยเพิ่มจุดจอดรถไฟฟ้า สาย 5 (สีเหลือง) 3 จุดดังนี้
?? อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
?? ประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์(ใหม่)
?? ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
.
เริ่มให้บริการ 12 กันยายน 2565 นี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม 053-944936
Gallery