อบรมการเตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและแผ่นดินไหวฯ ประจำปี 2562

13 August 2019

Faculty of Economics

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วม "การอบรมการเตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยและแผ่นดินไหว การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว การดับเพลิงเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 13.20 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และบริเวณลานจอดรถยนต์ด้านหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Gallery