ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน รปภ.มช.

16 December 2022

Smart Campus Management Center : SCMC

ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน รปภ.มช.

053941190 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)
053941191 (ตลอด 24 ชั่วโมง )
Gallery