ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช.

1 May 2019

Faculty of Economics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Gallery