ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)

4 July 2022

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/qIxos
หรือ สอบถามได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้น1 อาคาร1) (053) 942208
Gallery