ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

19 April 2022

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน 41,000 บาท

ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 29 เมษายน 2565 ในวันเเละเวลาราชการ

สมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล ห้องสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/J7PDS

หรือ (053) 942208
Gallery