ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่อุตสาหกรรมไมซ์

24 June 2019

Faculty of Economics


ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่อุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ เวทีกลางงาน OTOP Midyear 2019 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Gallery