รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ)

19 August 2022

Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ) อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/ezW4G
หรือ สอบถามได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้น1 อาคาร1) (053) 942208