สมาคมเศรษฐศาสตร์ มช.มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง และทุนการศึกษาจำนวน 100,000.- บาท

1 May 2019

Faculty of Economics

คุณอนุสรณ์ เนื่องผลมาก นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง และทุนการศึกษาจำนวน 100,000.- บาท ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ไพรัช กาญจการุณ คณบดี เป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Gallery