การประชุมหารือแนวทางการต่อยอดแผนธุรกิจจากโครงการประกวดแข่งขันการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับ builds CMU

19 April 2024

Faculty of Economics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan Competition 2023) ประชุมหารือแนวทางการต่อยอดแผนธุรกิจสู่การดำเนินธุรกิจจริง ร่วมกับ builds CMU ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ECB 2602 อาคาร 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Gallery