ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

13 August 2019

Faculty of Economics

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงาม ตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นกิจกรรมในโครงการ Econ Happy Soul ซึ่งได้จัดกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Gallery