ให้การต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

21 November 2019

Faculty of Economics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณชัยณรัตน์ สุชนวณิช ผู้จัดการภาคเหนือ 1 คุณผ่องศรี การคนซื่อ ผู้จัดการสาขาถนนสุเทพ และคุณวิชชุดา ตุลานันท์ ผู้จัดการสาขาประตูช้างเผือก โดยนักศึกษารับมอบทุนฯ ได้แก่ Ms.Sreyneth Tum นักศึกษาชาวกัมพูชา และ Ms. Kyawt Nandar Ko นักศึกษาชาวเมียนมา พิธีมอบทุนฯ ดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Gallery