สโมสรนักศึกษาฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

27 August 2019

Faculty of Economics

สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Gallery