คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ศรีนวล พรหมขัติแก้ว

31 July 2020

Faculty of Economics

อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ศรีนวล พรหมขัติแก้ว มารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ พรหมขัติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาสำโรงวัฒนา วัดปราสาท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
Gallery